3011 Vyřešit své problémy

Chceš řešit
všechny své vnitřní problémy.
Běda, nejsi schopen je vyřešit.
Řeknu ti tajemství z tajemství:
abys vyřešil všechny své vnitřní i vnější problémy,
zkus vyřešit jeden problém —
uvědom si Boha Jeho vlastním Způsobem.
Hle, tvé vnitřní i vnější problémy zmizely.

From: Sri Chinmoy, Deset tisíc milovaných květů, část 31 - , (knižně nevydáno), 2016
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/ff-3011-cs