5809 Získáme vše

Rezolutně prohlašuji,
že přijetím Boží Vize-Skutečnosti v nás
získáme vše,
a že vyhnutím se síti pokušení
neztratíme nic.

From: Sri Chinmoy, Deset tisíc milovaných květů, část 59 - , (knižně nevydáno), 1983
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/ff-5809-cs