9101 Přeji si být hořícím plamínkem

Můj Pane,
přeji si být hořícím plamínkem
stoupajícím vysoko, výš a nejvýš
v chrámu Tvého Srdce.

From: Sri Chinmoy, Deset tisíc milovaných květů, část 92 - , (knižně nevydáno), 1983
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/ff-9101-cs