9133 Budeš poražen

Budeš poražen hned na začátku
své duchovní cesty,
nebudeš-li mít jednoduchý život
a milující srdce.

From: Sri Chinmoy, Deset tisíc milovaných květů, část 92 - , (knižně nevydáno), 1983
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/ff-9133-cs