9134 Tvé sebedávající srdce

Tvé sny nemohou být
tak krásné a mocné,
jako čistota a božskost
tvého sebedávajícího srdce.

From: Sri Chinmoy, Deset tisíc milovaných květů, část 92 - , (knižně nevydáno), 1983
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/ff-9134-cs