9139 Jen jeden dech

Mezi touhou a vírou
je jen jeden sladký
a život osvěcující dech.
Když mysl touží
po něčem od Boha,
srdce cítí
větší víru v Boha.

From: Sri Chinmoy, Deset tisíc milovaných květů, část 92 - , (knižně nevydáno), 1983
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/ff-9139-cs