9140 Modlitba sebenabízení

Jediná modlitba, kterou Bůh oceňuje,
je modlitba sebenabízení
založena na Božím
život osvěcujícím Světle Boha.

From: Sri Chinmoy, Deset tisíc milovaných květů, část 92 - , (knižně nevydáno), 1983
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/ff-9140-cs