9152 Nemá prostě žádnou představu

Nemá prostě žádnou představu,
co by se mu mohlo stát,
když se postaví na stranu nevědomosti.

Nemá prostě žádnou představu,
co by se jí mohlo stát,
když se postaví na stranu Boha.

From: Sri Chinmoy, Deset tisíc milovaných květů, část 92 - , (knižně nevydáno), 1983
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/ff-9152-cs