9157 Musíš přijmout více viny

Ah, hledající pravdy,
poněvadž jsi vědomě probuzen,
musíš přijmout více viny
za problémy světa
než ti, jež nejsou ještě probuzeni.

From: Sri Chinmoy, Deset tisíc milovaných květů, část 92 - , (knižně nevydáno), 1983
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/ff-9157-cs