9161 Pracuj oduševněle

Pracuj oduševněle.
Hle, nebudeš schopen najít rozdíl
mezi Nebem a zemí.

From: Sri Chinmoy, Deset tisíc milovaných květů, část 92 - , (knižně nevydáno), 1983
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/ff-9161-cs