9174 Sebepochybnost je tvé vlastní stvoření

Říkáš:
„Jsem obyčejná lidská bytost;
nikdy nemohu realizovat Boha.“
Bůh říká:
„Tvá sebepochybnost je tvé vlastní stvoření.
Nyní se starej o své stvoření.“

From: Sri Chinmoy, Deset tisíc milovaných květů, část 92 - , (knižně nevydáno), 1983
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/ff-9174-cs