9185 Stále si buď vědom

Stále si buď vědom své aspirace,
svého zasvěcení a svého cíle.
Neodhazuj své velké,
větší a největší příležitosti
udělat nejrychlejší pokrok.

From: Sri Chinmoy, Deset tisíc milovaných květů, část 92 - , (knižně nevydáno), 1983
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/ff-9185-cs