9186 Všichni musíte dosáhnout

Všichni tví přátelé služebníci-hledající
plují na stejné lodi
ke stejnému cíli.
Mohou tam být jednotlivé rozdíly,
ale dohromady všichni musíte dosáhnout
Zlatého Pobřeží.

From: Sri Chinmoy, Deset tisíc milovaných květů, část 92 - , (knižně nevydáno), 1983
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/ff-9186-cs