Deset tisíc milovaných květů, část 1

2. Nejsi zahanbeno?

Pospěš si, mé tělo!
Nejsi zahanbeno
svou nocí letargie?

Pospěš si, mé vitálno!
nejsi zahanbeno
svým agresivním bojem?

Pospěš si, má mysli!
Nejsi zahanbena
svou jedovatou pochybností?

Pospěš si, mé srdce!
Nejsi zahanbeno
svou bázlivou nejistotou?

5. Slzy Matky Země

Slzy Matky Země
udělají můj život čistým.

Úsměvy Otce Nebe
udělají mé srdce jistým.

10. Malá potíž

Malá potíž:
nemyslím na Boha.

Velká potíž:
Bůh na mě nemyslí.

Malá obava:
nemiluji Boha.

Velká obava:
Bůh mě nemiluje.

11. Zkrocená mysl

Zkrocená mysl dokáže cokoli.
Dokáže dokonce myslet
na Soucitného Boha
a dokonalý život.

16. Na poli zklamání

Na poli zklamání
roste můj život touhy.

V moři uspokojení
září můj život aspirace.

17. Dva zázraky

Zázrak mého života zvuku:
Dokáže vyhnat Boha.

Zázrak mého života ticha:
Dokáže obejmout Boha.

21. Dětský Bůh

Pravda, dnes jsi
dětským a podřadným Bohem.
Ale zítra
můžeš být a budeš
dospělým a nadřazeným Bohem.

22. První a poslední dar

Můj první dar Bohu:
moje vědomá upřímnost.

Boží poslední dar pro mne:
Jeho stále se překonávající
Uspokojení jednoty.

28. Ztratil jsi

Ztratil jsi svého
milovaného Boha Uspokojení,
protože jsi přesytil
koně své dotěrné ctižádosti.

29. Jsi určen

Protože máš
sluncem zaplavenou mysl,
jsi určen stát se
měsícem ozářeným srdcem.

33. Úplnost odevzdání

Posedlost není láska.
Vlastnění není láska.
Donucení není láska.
Jen úplnost odevzdání
ve světle jednoty
je láska.

48. Pomalu a neochvějně

Pomalu se mysl stává jasnou.
Neochvějně se srdce stává čistým.
Bezvýhradně duše projevuje Nejvyššího.
Svrchovaně náš Milovaný Nejvyšší
naplňuje Sám Sebe uvnitř
a prostřednictvím svého dítěte-stvoření.

75. Plná úroda míru

Plnou úrodu míru
jsem sklidil v den,
kdy jsem si uvědomil,
že ani velký hlad země,
ani dobrá hostina Nebe
netouží po mé horlivé přítomnosti.

84. Dvě tajná přání

Dvě jsou má tajná přání:
Ukážu Bohu hlavu přeměny člověka.
Ukážu člověku Nohy Soucitu Boha.

93. Není to nemožné

Pro člověka není nemožná
realizace Boha.

Pro zemi není nemožná
přeměna země.

Pro mě není nemožné
sebepřekonání.

96. Nezasahuji

Nezasahuji do Záležitostí Boha.
Každý den Ho nechávám vytvořit nový svět.

Bůh také nezasahuje do mých záležitostí.
Každý den mě nechává zničit starý svět.

From: Sri Chinmoy, Deset tisíc milovaných květů, část 1 - , (knižně nevydáno), 2015
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/ff-1-cs