9025 Pravé štěstí

Pravé štěstí
není přelud mysli.
Pravé štěstí
není pocit sebeuspokojení.
Pravé štěstí
je spontánní pocit radosti,
který vychází z poznání,
že děláme správnou věc
a vedeme božský život.

From: Sri Chinmoy, Deset tisíc milovaných květů, část 91 - , Agni Press, 1983
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/ff-9025-cs