7309 Přestaň plakat, mé srdce

Přestaň plakat, mé srdce.
Už ses naplakalo dost.
Teď se začni usmívat.

From: Sri Chinmoy, Deset tisíc milovaných květů, část 74 - , (knižně nevydáno), 1983
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/ff-7309-cs