7341 Přísná psychická léčba

Přísná psychická léčba je třeba
na vážnou nemoc pochybnosti.
Bůh Lékař toto říká
svým duchovně nemocným dětem.

From: Sri Chinmoy, Deset tisíc milovaných květů, část 74 - , (knižně nevydáno), 1983
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/ff-7341-cs