8816 Stejné požehnání

Když tvůj Pán Nejvyšší někomu žehná,
rozšíříš-li své vědomí,
můžeš přijmout stejné požehnání.

From: Sri Chinmoy, Deset tisíc milovaných květů, část 89 - , Agni Press, 1983
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/ff-8816-cs