Deset tisíc milovaných květů, část 75

7401 jestliže prohloubím svou víru

Můj Pane,
co se stane,
jestliže prohloubím svou víru
v Tebe?

„Můj synu,
Mé drahocenné Srdce
se v tobě stane bohatší
a nejbohatší.“

7402 Má je mysl

Má je mysl,
která touží po
prostém úsměvu.

Mé je srdce,
které touží po
upřímném pláči.

Můj je život,
který touží po
dokonalém běhu.

Můj je Bůh,
který se stará o
let překonávání.

7403 Má cesta pěšky

Koncentruji se
pro úspěch v mé cestě životem.

Medituji
pro pokrok v mé cestě životem.

Kontempluji
pro Boží vývoj v mé cestě životem.

7404 Schopnost a potřeba

Co je úspěch?
Má schopnost rozšíření.
Co je pokrok?
Má potřeba dokonalosti.

7405 Naplánoval jsem si svůj čas

Naplánoval jsem si svůj čas
pečlivě a dokonale.
Nic mě nebude rušit
při mé schůzce
s mým věčně Milovaným Nejvyšším.

7407 Velmi blízké spojení

Chceš-li zůstat
ve velmi blízkém spojení
se svým Mistrem tady na zemi
i tam v Nebi,
tvá meditace bude k němu
vždy přímou linkou.

7408 Tvé vnitřní zásoby jsou neomezené

Protože máš čistou mysl
a obětavé srdce,
tvé vnitřní zásoby jsou neomezené.

7410 Nové Boží Slovo

Vidíš něco hluboko
uvnitř sebe?
Je to ztělesnění nového Božího Slova:
nesobecké lásky tvého srdce.

7414 Úspěch

Úspěch udělal jeho vnější život
zcela bezbožným
a jeho vnitřní život
nepředstavitelně nepoužitelným.

7415 Stát se štědrým

Stát se štědrým
není obtížný úkol.
Abys začal,
buď štědřejší
s úsměvy svého vlastního
sebehodnocení.

7418 Opravdový hledající pravdy

Jsi-li opravdový hledající pravdy,
jak můžeš časně ráno zapomenout
pozvat Boha, svého Přítele,
svého opravdového Přítele,
svého jediného Přítele,
aby se s tebou procházel
během celého dne?

7419 Oslepil jsem sám sebe

Oslepil jsem sám sebe tím,
že jsem dovolil svému úspěchu,
aby zůstal zcela nevědomý
čistoty a božskosti pokroku.

7420 Vnější autorita

Co máš,
je vnější autorita.
Ale tato vnější autorita
nemůže nikdy zamítnout
čistotu jednoty
stálého milovníka Boha ve mně.

7421 Chceš měřit Boha

Chceš měřit Boha
svým odrazujícím
a skličujícím standardem.
Jak můžeš potom doufat,
že uvidíš Tvář Boha
v tomto celém životě?

7422 Loď spasení

Zmeškal jsi loď spasení.
Jak potom můžeš očekávat,
že dosáhneš Zlatého Pobřeží?

7423 Samotná přirozenost čistoty

Samotná přirozenost čistoty
je dávat mysli
nové oko vize
a nové paže projevení.

7424 Tvé srdce omlouvá

Tvé srdce omlouvá
slabosti tvého celého života.
Tvá mysl omlouvá
jen tvé vlastní slabosti.
Nemůže a nechce omlouvat
nic a nikoho jiného na zemi.

7425 Již dopřána

Jestliže upřímně chceš,
aby ti Bůh dal schopnost
modlit se a meditovat
a stát se dobrým a božským,
tak buď ujištěn,
že máš tuto schopnost již dopřánu.

7429 Život živoucí smrti

Můj život touhy nekončí.
Můj život aspirace nezačíná.
Stále ještě žiji život
živoucí smrti.

7434 Každý se mu směje

Každý se mu smál,
když byl na zemi,
protože nevěděl nic o Nebi.

Každý se mu směje,
když je teď v Nebi,
protože vůbec nezná zem.

7435 Co bolí nejvíc mé srdce

Vím, že jsem nedokonalý,
a mé nedokonalosti mě zneklidňují víc,
než zneklidňují ostatní.
Ale co bolí mé srdce nejvíc,
je má vědomá a vychytralá neochota
přijmout Vůli mého Pána,
za svou zcela vlastní.

7437 Každá myšlenka ztělesňuje

Každá myšlenka ztělesňuje
buď mračení zkázy temné noci,
nebo Poklad Úsměvu
mého Pána Nejvyššího.

From: Sri Chinmoy, Deset tisíc milovaných květů, část 75 - , (knižně nevydáno), 1983
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/ff-75-cs