7407 Velmi blízké spojení

Chceš-li zůstat
ve velmi blízkém spojení
se svým Mistrem tady na zemi
i tam v Nebi,
tvá meditace bude k němu
vždy přímou linkou.

From: Sri Chinmoy, Deset tisíc milovaných květů, část 75 - , (knižně nevydáno), 1983
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/ff-7407-cs