7419 Oslepil jsem sám sebe

Oslepil jsem sám sebe tím,
že jsem dovolil svému úspěchu,
aby zůstal zcela nevědomý
čistoty a božskosti pokroku.

From: Sri Chinmoy, Deset tisíc milovaných květů, část 75 - , (knižně nevydáno), 1983
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/ff-7419-cs