7421 Chceš měřit Boha

Chceš měřit Boha
svým odrazujícím
a skličujícím standardem.
Jak můžeš potom doufat,
že uvidíš Tvář Boha
v tomto celém životě?

From: Sri Chinmoy, Deset tisíc milovaných květů, část 75 - , (knižně nevydáno), 1983
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/ff-7421-cs