7424 Tvé srdce omlouvá

Tvé srdce omlouvá
slabosti tvého celého života.
Tvá mysl omlouvá
jen tvé vlastní slabosti.
Nemůže a nechce omlouvat
nic a nikoho jiného na zemi.

From: Sri Chinmoy, Deset tisíc milovaných květů, část 75 - , (knižně nevydáno), 1983
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/ff-7424-cs