7434 Každý se mu směje

Každý se mu smál,
když byl na zemi,
protože nevěděl nic o Nebi.

Každý se mu směje,
když je teď v Nebi,
protože vůbec nezná zem.

From: Sri Chinmoy, Deset tisíc milovaných květů, část 75 - , (knižně nevydáno), 1983
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/ff-7434-cs