2305 Boží Čas

Jestliže si myslíš a cítíš,
že patříš Bohu,
potom si musíš myslet a cítit,
že tvůj čas také patří Bohu.
V tomto případě nemáš právo
marnit Boží Čas.

From: Sri Chinmoy, Deset tisíc milovaných květů, část 24 - , (knižně nevydáno), 2016
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/ff-2305-cs