2307 Vztah

Vztah:
Ve tvém vnějším životě
a v životě tužeb.
Co je to?
Je to spoutání nebo jednota?
Ve tvém vnitřním životě
a v životě aspirace.
Co je to?
Je to jednota nebo spoutání?

From: Sri Chinmoy, Deset tisíc milovaných květů, část 24 - , (knižně nevydáno), 2016
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/ff-2307-cs