2310 Ukázni sám sebe!

Ukázni sám sebe,
ukázni sám sebe!
Tvůj ukázněný život
zlepší tvé schopnosti
a znásobí Důvěru Boha v tebe.
Ukázni sám sebe,
ukázni sám sebe!

From: Sri Chinmoy, Deset tisíc milovaných květů, část 24 - , (knižně nevydáno), 2016
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/ff-2310-cs