2325 Když naše dynamické vitálno

Jen když naše dynamické vitálno
vyzve divoké emocionální vitálno,
může duše vymazat naše žalostné minulé chyby.
Jen tehdy, v našem životě aspirace
ucítíme neustálý úspěch
a neustálý pokrok.

From: Sri Chinmoy, Deset tisíc milovaných květů, část 24 - , (knižně nevydáno), 2016
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/ff-2325-cs