2337 Ó země, ó Nebe

Ó země,
neznám a nechci znát
odpovědi na tvé otázky.

Ó Nebe,
neznám, ale jsem dychtivý poznat
odpovědi na tvé otázky.

From: Sri Chinmoy, Deset tisíc milovaných květů, část 24 - , (knižně nevydáno), 2016
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/ff-2337-cs