2388 Brnění důkazu

Co má mysl chce,
je silné brněni důkazu.
Co mé srdce potřebuje,
je sladká vlnka víry.

From: Sri Chinmoy, Deset tisíc milovaných květů, část 24 - , (knižně nevydáno), 2016
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/ff-2388-cs