Deset tisíc milovaných květů, část 94

9301 Píseň, kterou má nejraději

Tvůj Milovaný Nejvyšší tě zve,
aby ses s Ním šel projít
a naučil se od Něj píseň,
kterou má po celou dobu nejraději:
Jeho věčnou Píseň Jednoty
s tvým srdcem,
ve tvém životě
a pro tvůj dech.

9304 Od chvíle, kdy jsi pro Boha

Od chvíle, kdy jsi pro Boha
a jen pro Boha,
mé věčné srdce aspirace
je zcela tvé
a můj nekonečný život zasvěcení
je zcela tvůj.

9305 Univerzita srdce jeho Mistra

Poslušný žák
je stálý student
na univerzitě srdce svého Mistra.

9306 Volný přístup

Jen poslušný žák
má volný přístup
k nekonečného míru srdce
svého Mistra
a k nekonečné blaženosti duše
svého Mistra.

9308 Mé ego mluví

Mé ego mluví.
Má pokora jedná.

9309 Nemohu Tě těšit

Bože, nemohu Tě těšit,
protože nejsem stále čistý.

„Člověče, nemohu tě těšit,
protože ty a tvá pýcha
jste stále přehnaně sebejistí.“

9310 Co mám říct Bohu

Včera jsem nevěděl,
co jsem měl říct Bohu.
Dnes také nevím,
co mám říct Bohu.
Upřímně doufám, že zítra
mi Bůh řekne,
co Mu mám říct.

9311 Velikost a sláva

Velikost a sláva
žijí spolu.
Dobrota a uspokojení
žijí spolu.

9312 Co právě teď děláš

Můj Pane,
protože si nejsem vždy vědom toho,
co dělám,
právě teď možná nevím,
co dělám.
Vím však,
co právě teď děláš Ty.
Myslíš na mě
a odpouštíš mi.

9313 Když jsem vstoupil do duchovního života

Můj sladký Pane,
když jsem vstoupil do duchovního života,
myslel jsem si, že si Tě uvědomím
dříve, než se naději.
Roky jsem se modlil a meditoval.
Jak to, že Cíl zůstává
stále tak daleko?

9314 Bůh ti může dát Svou Útěchu

Bůh ti může dát Svou Útěchu,
ale útěcha ti nemůže dát osvícení.
Nedostaneš-li osvícení,
nedostaneš uspokojení z realizace.

9315 Dej si tři otázky

Každý den si dej tři otázky:
Myslíš jen na Boha?
Potřebuješ jen Boha?
Miluješ jen Boha?
Budou-li všechny odpovědi kladné,
potvrď je ve své aspiraci
a ve svém zasvěcení.

9316 Může-li Bůh vidět

Může-li Bůh vidět
ve tvém každodenním životě
dokonalé projevení tvé aspirace,
dá ti realizaci Své nejvyšší Výšky
a nejhlubší Hloubky.

9321 Jeho cesta není Boží Cesta

Bůh není schopen
jej potěšit
a Bůh nikdy nebude schopen
jej potěšit,
protože jeho cesta není Boží Cesta.

9325 Bez Boží pomoci

Hledající nemůže dělat nic,
absolutně nic,
bez Boží pomoci.
Bůh zase může dělat málo,
skoro nic,
bez vědomého uvědomování si
a vědomé spolupráce hledajícího.

9328 Bůh má jen dva Požadavky

Bůh má jen dva Požadavky:
dokonalost jednoty
ve tvém vnitřním životě
a uspokojení dokonalosti
ve tvém vnějším životě.
Snadno můžeš splnit Jeho Požadavky,
jestliže můžeš mít po celou dobu
jedno bezesně plačící srdce
a dvě bezesně smějící se oči.

9329 Můžeš překvapivě uspět

Nevzdávej se!
Stále je možnost,
že můžeš překvapivě uspět
na bojišti svého života
sebedávání a stávání se Bohem.

9331 Bůh chce, abys věděl

Bůh chce, abys věděl,
čím se nakonec můžeš stát
a co věčně jsi.
Můžeš se nakonec stát
Jeho vybraným nástrojem.
Věčně jsi
Jeho Srdcem Jednoty.

9332 Boží Hodina mého srdce

Síla peněz nevydrží.
Věž osobnosti se rozpadne.
Květina popularity uvadne.
Jen Boží Hodina mého srdce
s mým Milovaným Nejvyšším
navždy a navždy přetrvá.

9333 Proč jsi ztratil svou vnitřní radost?

Ó hledající pravdy,
proč jsi ztratil svou vnitřní radost?
Svou vnitřní radost jsi ztratil,
protože sis jí necenil.
Chybně sis představoval,
že bys mohl mít vnitřní radost na požádání.
Proto jsi tajně začal pít
nápoj potěšení
se svým tělem, vitálnem a myslí.

9335 Bůh používá Své Světlo Spravedlnosti

Bůh používá Své Světlo Spravedlnosti,
když je to jediný způsob,
jak tě probudit,
abys uviděl a pocítil
důležitost vnitřního života.

9339 Smrtelná smrt klepe

S každým příchodem narozenin
klepe smrtelná smrt na dveře našeho těla.
Nesmrtelná duše uvnitř místnosti těla však volá:
„Klepeš na špatné dveře. Jdi pryč, jdi pryč!“

9349 Jak to může být možné?


Jak to může být možné?
Miluješ Boha,
ale nemiluješ vybrané děti Boha.
Jak to může být možné?

From: Sri Chinmoy, Deset tisíc milovaných květů, část 94 - , Agni Press, 1983
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/ff-94-cs