9309 Nemohu Tě těšit

Bože, nemohu Tě těšit,
protože nejsem stále čistý.

„Člověče, nemohu tě těšit,
protože ty a tvá pýcha
jste stále přehnaně sebejistí.“

From: Sri Chinmoy, Deset tisíc milovaných květů, část 94 - , Agni Press, 1983
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/ff-9309-cs