8516 Opovržení mnoha jazyků

Nezáleží na tom, jak božská
a jak dokonalá lidská bytost je,
je předmětem opovržení
mnoha jazyků.

From: Sri Chinmoy, Deset tisíc milovaných květů, část 86 - , (knižně nevydáno), 1983
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/ff-8516-cs