912 Mé nejvyšší uvědomění

Temnota je světlo:
to je mé lidské uvědomění.

Světlo je pro temnotu:
to je mé božské uvědomění.

Temnota je pro světlo:
to je mé nejvyšší uvědomění.

From: Sri Chinmoy, Deset tisíc milovaných květů, část 10 - , (knižně nevydáno),
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/ff-912-cs