922 Odpověď

Počkej a uvidíš.
Dočasná prázdnota
nenalezených odpovědí života
nemůže přetrvat,
protože Odpověď sama
již pro tebe
lístek po lístku
rozkvétá.

From: Sri Chinmoy, Deset tisíc milovaných květů, část 10 - , (knižně nevydáno),
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/ff-922-cs