986 Každá obtíž

Každá obtíž je těžká zkouška:
to říká má pravdy se bojící mysl.
Každá obtíž je zvětšená síla:
to říká mé Boha milující srdce.

From: Sri Chinmoy, Deset tisíc milovaných květů, část 10 - , (knižně nevydáno),
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/ff-986-cs