8. ledna

Dnes
si na tváři každého
představím
Rozkvět Božích Úsměvů Slunce.

From: Sri Chinmoy, Dnes - , (knižně nevydáno), 2007
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/tdy-8-cs