17. června

Dnes
mi Bůh kategoricky řekl,
že nikdy, nikdy
nebude odpovídat na dopisy mé mysli,
je však víc než připraven
okamžitě odpovídat na dopisy mého srdce.

From: Sri Chinmoy, Dnes - , (knižně nevydáno), 2007
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/tdy-169-cs