17. července

Dnes
můj Pán Nejvyšší dal mé mysli
tu nejvzácnější radu:
nikdy nepřeceňovat své schopnosti.

From: Sri Chinmoy, Dnes - , (knižně nevydáno), 2007
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/tdy-199-cs