18. srpna

Dnes
k mé ohromné radosti
běžím vstříc mému Pánu Nejvyššímu
tou největší rychlostí ochoty mého srdce.

From: Sri Chinmoy, Dnes - , (knižně nevydáno), 2007
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/tdy-231-cs