1. října

Dnes
mi Bůh ukazuje dvě věci.
Ukazuje mi,
jak mohu cítit tlukot srdce
každé lidské bytosti.
Také mi ukazuje,
jak On Sám je tlukotem srdce
každé lidské bytosti.

From: Sri Chinmoy, Dnes - , (knižně nevydáno), 2007
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/tdy-275-cs