31.

„Otče, moji lidští předkové z dávné minulosti se obávají Slunce mého Poznání. Moji božští předkové z dávné minulosti se obávají Noci Nevědomosti, která je přede mnou. Moji lidští předkové jsou na mě hrdí, protože cítí, že jsem opravdu velký. Moji božští předkové jsou na mě hrdí, protože je překonávám.“

„Synu, Já se tě obávám, protože – ve vzácných chvílích – se na Mne rozzlobíš, a jsem na tebe hrdý, protože Mne vždy posloucháš.“

From: Sri Chinmoy, Otec a syn - , Madal Bal, 2003
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/fs-31-cs