Cesta inspirace, cíl aspirace

Bez inspirace nemůžeme nic udělat ani ničeho dosáhnout. Pokud chceme napsat krásnou báseň, pokud chceme složit píseň nebo pokud chceme dosáhnout úplně čehokoliv, je inspirace nezbytná. V duchovním životě můžeme inspiraci získat čtením posvátných knih, které napsali skuteční duchovní Mistři. Až inspirace sehraje svou roli, musíme vstoupit do světa aspirace. Musíme se snažit žít moudrost těchto knih.

Jak můžeme získat aspiraci? Musíme hluboko ve svém nitru plakat s pocitem, že zoufale potřebujeme Světlo a Mír. Jakmile vědomě aspirujeme, máme-li přítele, který je velmi pokročilým hledajícím, může nám být trochu nápomocen.

Musíme se však naučit tajemství koncentrace, meditace a kontemplace. Jestliže jsme ve svém životě aspirace zcela upřímní, pak určitě potkáme opravdového duchovního Mistra, který nám může skutečně pomoci a vést nás k realizaci.

Když dítě pláče, matka k němu přijde bez ohledu na to, kde právě je. Ví, že dítě má hlad, potřebuje mléko. Stejně tak v duchovním životě — když ­pláčeme po Míru, Světle a Blaženosti, duchovní Mistr ihned přijde. Bude se chovat jako matka. V Indii se říká: „Když je chela (= duchovní hledající) připraven, Mistr přijde.“ Proto jsme-li připraveni, Bůh k nám určitě přijde v podobě našeho Mistra, toho, který je pro nás určen.

From: Sri Chinmoy, Plakej uvnitř — tvůj je Cíl - , Madal Bal, 2007
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/cw-4-cs