Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 89

8801

V mém případě jsem nechtěl celou cestu
k Božímu nejvyššímu Příbytku sprintovat.

V mém případě mi Bůh bezpodmínečně pomáhal,
aby naplnil pláč aspirace mého srdce.

8802

Čekáš-li, až budou příležitosti
snadno dostupné,
nikdy se ti v životě
nepodaří uspět.

8804

Bůh po tobě nechce,
abys byl řečníkem mysli.
Chce po tobě,
abys byl dávajícím srdce.

8805

Bůh nechce vědět o tvých vnějších slabostech.
Nezajímá se dokonce ani o tvé vnitřní slabosti.
Zajímá se jen o tvou vnější a vnitřní jednotu s Ním.

8807


Hledáš strážce svých myšlenek.
Nevidíš, že tvá duše
dychtivě na tento nejvyšší úkol čeká?

8809

Trýznění nerozhodnosti
otřáslo jeho neaspirující myslí.
Také, běda, dokonce jeho aspirujícím srdcem.

8812

Usmívající se Bůh
bezesně hledá svého přítele Věčnosti,
plačícího člověka.

8816

Od dávných časů
žil jeho život aspirace
v Božím Oceánu Soucitu.

8817

Ne, nechci se stát
profesionálním milovníkem
míru člověka.
Chci být bezpodmínečným milovníkem
míru Boha.

8818

Chceš-li osvítit
své aspirující srdce
a zasvěcený život,
tak probuď svou dřímající mysl.

8819

Pro největší úspěch,
poraď se se svou osvícenou myslí.
Pro největší pokrok,
poraď se se svým osvobozeným srdcem.
Pro největší uspokojení,
poraď se se svým soucitným
vnitřním Kormidelníkem Nejvyšším.

8820

Může-li být Bůh klidný,
i když má každý den
nesčetně problémů,
jak to, že nemůžeš zůstat klidný
ani na letmou vteřinu?

8821

Nemáš-li čas
na hledání pravdy,
jak můžeš uvidět
Boha milujícího člověka?

8822

Běda, mé lidské srdce
není dostatečně šlechetné,
aby si založilo svou jednotu
s blažeností vítězství druhých.

8824

Chceš naplnit své touhy?
Pak to musíš udělat
zcela na vlastní nebezpečí.

8825

Proč jsi takový hlupák?
Nevidíš, že jsi překvapivě
přerostl svůj vlastní
život tužeb?

8826

Nyní, když jím každý den
ovoce vděčnosti,
můj život nemůže zůstat
stejným nenasyceným hladem.

8828

Ty hlupáku!
Žádáš svou mysl,
aby řekla tvému srdci
o nejvyšší potřebě Boha.

8829

Když tvoříme nepodmíněnou odevzdanost
Boží Vůli,
žijeme v Boží Přívětivosti,
Laskavosti a Podnebí-Jednoty.

8830

Tak dlouho,
jak po mně bude Bůh chtít,
abych sponzoroval Jeho vnitřní závod,
budu víc než ochotný Ho uspokojit,
nezáležíc na tom,
jak málo účastníků na závod získám.

8835

Aktivuj své srdce aspirace.
Bůh tě potom požádá,
abys obdělával Jeho Pole
Srdce-Uspokojení.

8836

Ne Bůh-Spravedlnost,
ale Bůh-Soucit předpověděl,
že lidské srdce uspěje
a neselže.

8837

Musíš si uvědomit,
že tvá mysl je tvá.
Jak potom můžeš dovolit své mysli,
aby se postavila Bohu do cesty?

8838

Bůh vynalezl
uspokojení-klid.

Člověk vynalezl
zhoubu-napětí.

8839

Jen když potěšíme Boha
Božím vlastním způsobem,
budeme cítit spokojenost.
Jinak bude vše soužením.

8840

Jsi-li skutečný milovník Boha,
uvidíš, že Bůh stvořil vše
pro tvé čisté srdce,
a ne pro tvé kritické oči.

8841

Jen mezi námi —
Bůh se nakonec rozhodl
vyhladovět pochybující mysl
k smrti.

8842

Bůh ti dal schopnost,
abys Ho těšil,
a ty jsi dal schopnost nevědomosti,
aby tě zničila.

8844

Tvá stará mysl
nepůjde studovat
s tvým novým srdcem.
Nikdy!

8845

Posloucháš-li bezesně
svou mysl,
můžeš snadno vlastnit život
dokonalé dokonalosti.

8847

Buď ryzí vlastník víry.
Pak se můžeš bez jakýchkoliv problémů
zřeknout pochybnosti.

8848

Toho, kdo má sílu odevzdání,
může Bůh udělat
svým opravdovým Milovníkem.

8850

Jestliže jsi zapomněl,
jak být vděčný,
tak Bůh může také zapomenout,
jak být plodný.

8851

Boží Láska posílí
tvé slabé srdce.
Boží Soucit odpustí
tvé hříšné mysli.

8852

Ó mé trpící srdce,
jsi skoro mrtvé.
Zkus přijít k mé duši živé!

8853

Ve chvíli, kdy Bůh vytvořil
tvé aspirující srdce,
vytvořil pro sebe
své Srdce Uspokojení.

8854

Můj Pane,
dej mi schopnost být statečný,
a vždy žít uvnitř
jeskyně mého srdce.

8855

Tvá mysl a její náklad
nejsou daleko
od Božího Srdce Soucitu
a Oka Odpuštění.

8856

Krátký příběh
dokonalého života hledajícího
je příběh
písně vděčnosti jeho srdce.

8857

Píseň evoluce člověka
Bůh zpívá.
Tanec Manifestace Boha
člověk sní.

8859

Ne stromy pýchy tvého života,
ale rostlinky pokory tvého srdce
dosáhnou Nebe.

8860

Kdo je odpovědný za ničení světa,
když ne vědomé potěšení tvé mysli
ze zhouby?

8862

Dokud není dosažena
ta nejvznešenější výška,
nic není jisté,
nic není blažené,
nic není plodné.

8863

Každý den ti dává
tvá duše bohaté příležitosti,
abys považoval
krásu osvícení
za svou zcela vlastní.

8864

Tvá mysl
musí triumfovat
nad pochybností.

Tvé srdce
musí triumfovat
nad nejistotou.

Tvůj život
musí triumfovat
nad nejistotou.

8868

Existuje jen jedno bezpečné místo
k odpočinku,
a tím místem je
hnízdo aspirace Věčnosti.

8869

Vojáci armády světla
nezabijí žádnou lidskou bytost.
Oni jen osvítí
všechny lidské bytosti.

8870

Bůh mě potřebuje.
Běda, toto poselství
nechápe má mysl.

8871

Proč musíš cestovat
mezi beznadějným zrozením
a bezmocnou smrtí?

8872

Bůh nechce být
nikde jinde,
než v chrámu našeho srdce.

8873

Buď statečný uvnitř i navenek!
Nedovol tyranii minulých vzpomínek,
aby zničila most naděje tvého srdce,
který té přenese na druhý břeh,
břeh světla a blaženosti.

8874

Chceš-li ochotně přijmout
Boží Rozhodnutí,
tak jak tě může Bůh
držet od tvého
slavnostního osvícení?

8876

Objevení Boha
je jen otázkou toho
nevzdat hru.

8877

Je to čistota,
a ne nejistota,
kdo musí převzít tvé srdce
do svého vlastnictví.

8878

Obnov své staré umírající sny!
Bůh, neviděn, stojí před tebou
s Úsměvem Uspokojení svého Srdce.

8879

Chtěl jsi řešit
všechny světové problémy.
Běda, tvé vlastní problémy
rozložily celý tvůj život.

8880

Ztratil jsi Boží Oko Soucitu.
To znamená, že jsi ztratil všechno,
ty hloupý!

8881

Mysli neustále na srdce.
Dříve nebo později
tvé mysli nebude proti mysli,
aby tvé srdce následovala.

8882

Pěstuješ-li si dobrovolně
své životní lítosti,
Bůh ti nedá další šanci,
abys zvítězil na bojišti
svého života.

8883

Jedině ty můžeš rozhodnout
sílu svého sebedávání
Boží Vůli.

8884

Neschopnost člověka
nikdy Boha nepopudí.
Je to jeho neochota,
která se Mu nelíbí
daleko za lidskou představivost.

8888

Nemůžeš-li najít,
co jsi hledal,
tak to neznamená,
že plamen tvé aspirace
zcela vyhasl.

8890

Píseň odevzdanosti tvého srdce
a tanec vděčnosti tvého života
jsou významnými přispěvateli
do Boží Komise Manifestace.

8891

Ztratil jsi přirozenou víru
ve svůj vnitřní život.
Znamená to,
že jsi ve vnitřním světě
blízko svého duchovního hrobu.

8893

Proč obviňuješ Boha?
Proč obviňuješ člověka?
Jsi to ty,
kdo se rozhodl vzdát se učení
písní aspirace a tanců obětování.

8894

Jestliže jsi nezačal plavat s Bohem,
kdo ví?
Jednoho dne budeš
neznámými silami přinucen
potopit se s člověkem.

8895

Smrt si docela protiřečí
s jeho Bohem danou
vnitřní filozofií.

8900

Buď prostý, buď upřímný,
buď čistý a buď pokorný.
Vrať se,
znovu se vrať
k základům svého vnitřního života.

From: Sri Chinmoy, Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 89 - , (knižně nevydáno), 2016
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/ap-89-cs