8851

Boží Láska posílí
tvé slabé srdce.
Boží Soucit odpustí
tvé hříšné mysli.

From: Sri Chinmoy, Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 89 - , (knižně nevydáno), 2016
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/ap-8851-cs