8855

Tvá mysl a její náklad
nejsou daleko
od Božího Srdce Soucitu
a Oka Odpuštění.

From: Sri Chinmoy, Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 89 - , (knižně nevydáno), 2016
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/ap-8855-cs