8859

Ne stromy pýchy tvého života,
ale rostlinky pokory tvého srdce
dosáhnou Nebe.

From: Sri Chinmoy, Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 89 - , (knižně nevydáno), 2016
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/ap-8859-cs