8879

Chtěl jsi řešit
všechny světové problémy.
Běda, tvé vlastní problémy
rozložily celý tvůj život.

From: Sri Chinmoy, Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 89 - , (knižně nevydáno), 2016
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/ap-8879-cs