1 Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace:

Dvacet sedm tisíc
rostlin aspirace:
Vskutku, ta vzdálenost je příliš velká.
Můj Milovaný Pán Nejvyšší mi však
 říká:
„Mé dítě, ta vzdálenost je příliš
 krátká.
V naprosté tajnosti ti říkám:
po celé cestě budu kráčet s tebou.“

From: Sri Chinmoy, Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 1 - , Madal Bal, 2005
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/ap-1-cs