18 Pláč mé modlitby činí mé srdce

Pláč mé modlitby činí mé srdce
krásným a oduševnělým.
Úsměv mé meditace činí můj život
silným a plodným.

From: Sri Chinmoy, Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 1 - , Madal Bal, 2005
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/ap-18-cs